sunwin tài xỉu
Phân loại các cột
sunwin tài xỉu Vị trí của bạn: sunwin tài xỉu > sunwin tài xỉu > Ý thức chung và hình _uwwoC3f1

Ý thức chung và hình _uwwoC3f1

Ngày 2022-11-10 09:36     HITS: 199

Ý thức chung và hình _uwwoC3f1

Ý thức chung và hình Bên trong hoặc bên ngoài bàn chân, quả bóng được đẩy vào bên trong cơ thể.

Đồng thời, khi bàn chân được hỗ trợ, bàn chân được sử dụng để vượt qua các ngón chân bằng ngón chân.

Mục đích của rê bóng là để đạt được mục đích sau: 1.

Khoảng cách rê bóng lý tưởng là 5,20 mét ở bên trong bàn chân sauLàm quen với tư thế rê bóng.<Powered by sunwin tài xỉu @2013-2022 RSS地图 HTML地图